Vidéki települések népesség-megtartásának lehetőségei

Dátum
Szerzők
Klément-Balla, Péter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozatommal arra a kérdésre szerettem volna választ kapni, hogy van-e lehetőség a kisebb vidéki településeken, konkrétabban Kisújszállás városában a lakónépesség megtartására. A dolgozatom során különböző irodalmakat használtam fel annak érdekében, hogy közelebb kerüljek a téma kutatásához. A kérdőívemben a település lakosait kérdeztem meg az egyes kérdésekről, mivel úgy gondoltam, hogy a lakosság válaszaiból kaphatok pontosabb képet a település helyzetéről. A város lakosaitól kapott visszajelzések alapján értékeltem az adatok eredményeit. A problémák feltárása és értékelés után, javaslatokat tettem annak érdekében, hogy a település képes legyen megtartani a lakosságát. Végül pedig összefoglaltam a témában kutatott adatokat, eredményeket és lehetőségeket.
Leírás
Kulcsszavak
Kisújszállás, népesség-megtartás, vidéki
Forrás