9630579111

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Az itt közölt írások a széles értelemben vett magyar és egyetemes néprajz (etnográfia, folklorisztika, etnológia) teljes területét felölelik, a történeti néprajzi vizsgálatoktól a társadalomnéprajzi kutatásokig, a folklorisztikai problémáktól az egyetemes néprajzi - kulturális antropológiai kérdésekig egyaránt.A kötet ily módon jó keresztmetszetet ad nemcsak a magyar néprajztudomány egyik meghatározó műhelyében, az MTA Néprajzi Kutatóintézetében folyó tudományos kutatásokról, hanem átalakulóban lévő szakmánk hagyományos és modern irányzatairól, specializált területeiről és szemléletmódjairól is.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények