A Béres Gyógyszergyár Zrt. és a Sanofi-Aventis Zrt. gazdasági helyzetének összehasonlító elemzése

Dátum
Szerzők
Kulik, Adrienn
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban a Béres Gyógyszergyár Zrt. és a Sanofi-Aventis Zrt. vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi, és hatékonysági helyzetét vizsgáltam a 2015-2019 közötti időszakra vonatkozóan. Az elemzés alapjául szolgáló adatok a vállalatok éves beszámolóiból származnak, melyeket az Igazságügyi Minisztérium honlapjáról töltöttem le. Célom annak megállapítása, hogy a gyógyszeripar egy kritikus értékek nélküli stabil iparág-e, valamint hogy a két társaság közül melyik rendelkezik kedvezőbb gazdasági helyzettel. Dolgozatom első fejezetében a gazdasági elemzés fontosságát és fajtáit, valamint a számviteli beszámoló elméleti hátterét ismertettem. Ezt követően röviden bemutattam az ágazat jellemzőit és az elemzett vállalkozások történetét, főbb gazdasági adatait. A következő részben az adatelemzés folyamatát, valamint az elemzéshez felhasznált mutatókat ismertettem. Az eredmények és azok értékelése fejezet a két vállalkozás gazdasági helyzetének elemzéséből, azaz vagyoni, pénzügyi, jövedelmezőségi, és hatékonysági helyzetük vizsgálatából épült fel. Végül az utolsó részben az elemzés eredményei alapján levontam a következtetéseket és javaslatokat tettem a két vállalkozás működésére vonatkozóan.
Leírás
Kulcsszavak
gazdasági elemzés, gyógyszeripar, összehasonlítás
Forrás