9631627950

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Új tankönyvcsaládunk - melynek kötetei felmenő rendszerben jelennek meg - az integrált anyanyelv- és irodalomoktatás szellemében készült. Mind az irodalom-, mind az anyanyelvtankönyv koncepciójának alapja, hogy a tárgy iránti szeretetet és érdeklődést felébressze a diákokban, kedvet csináljon az olvasáshoz, a gondolkodáshoz, a megértéshez. Bőséges és differenciált szöveganyag, jól felépített feladatsorok jellemzik az irodalomtankönyvet, míg a nyelvtankönyv követi annak feladattípusait, utal annak szövegeire. Az irodalmi "kötelező" tananyag még részletesebb feldolgozását teszi lehetővé a munkafüzet. A tankönyvcsalád szellemiségére a szó legnemesebb értelmében igaz a gyermekközpontúság, anélkül azonban, hogy pajtáskodó hangnemet ütne meg.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények