Studia Litteraria - tomus XI

Absztrakt
Leírás
Kulcsszavak
irodalomtörténet, irodalomelmélet, felvilágosodás, Petőfi Sándor, Arany János, A mélaTempefői, Csokonai Vitéz Mihály, honfoglalási eposz, Burns, Maróthi György, Verseghy Ferenc, Kováts Sámuel
Forrás
Gyűjtemények