9639092711

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Ez a könyv referencia anyagként és gyakorlati kézikönyvként szolgálhat az angol nyelvvel ismerkedők széles köre számára. Haszonnal forgathatják mindazok, akik éppen csak az alapvető ismereteket sajátították el, de azok a középiskolai (főként gimnáziumi) diákok is, akik a középfokú állami nyelvvizsgát (és esetleg egy magasabb szintű, pl. a Cambridge Certificate fokozatú vizsga) megszerzését tűzték ki célként. Ez a kézikönyv kettős funkciót teljesít: egyfelől rövid leírást ad az angol nyelvtan legfontosabb területeiről, másfelől igen terjedelmes gyakorló anyagot ajánl mindazok számára, akik ki akarják próbálni, hogy képesek-e a gyakorlatban (azaz a mindennapi élő nyelvben) alkalmazni az e könyv bevezetőjéből (és gyakorlataiból), valamint egyéb forrásokból szerzett nyelvtani (és nyelvi) ismereteiket. A könyv számos ponton eligazítást ad fontos nyelvhasználati és stilisztikai ismereteket illetően is. Fontos szempont volt a nyelvtani összefoglaló és a gyakorlatok összeállításakor a nyelvtan és a jelentés elválaszthatatlan kapcsolata, ezért a szövegösszefüggést a lehetőségeknek megfelelően figyelembe vettük, azaz törekedtünk arra, hogy a nyelvtani és mondattani tudnivalók meglehetősen nagy terjedelemben szerepelnek a könyvben, amely alapvetően a középfokon tanuló és onnan továbblépni szándékozó tanulók számára ajánlható. Ez a könyv használható osztálytermi körülmények között is, de inkább azok számára ajánljuk, akik intenzív gyakorló (és önálló) munkával akarnak előre haladni ennek a fontos nyelvnek az elsajátításában. Ez a könyv használható osztálytermi körülmények között is, de inkább azok számára ajánljuk, akik intenzív gyakorló (és önálló) munkával akarnak előre haladni ennek a fontos nyelvnek az elsajátításában.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények