9631948110

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

tantárgy:Vizuális kultúra, rajzévfolyam:9.A tankönyvjegyzéken szerepel.A Nemzeti Tankönyvkiadó első ízben 1986-ban jelentette meg a dr. Beke László művészettörténész által írt Műalkotások elemzése a gimnázium I--III. osztálya számára című tankönyvét.A tankönyv - mielőtt kronológiai sorrendben haladva végigvenné a művészettörténet kiemelkedő műveit és alkotásait az ősművészettől az ókori Kelet, a prekolumbián, az ókori görög és római kor művészetén át a középkor, a reneszánsz, a barokk és a klasszicizmus művészetén végigvezetve az újkor izmusaiig -- igen fontos kérdéseket feszeget: mi a művészet? mi a művészet funkciója? A művészet kezdetei és az ember alapvető önkifejezési vágya közötti párhuzamra is rámutat, az ábrázolás és a kép összefüggésére, szól a díszítőművészet és a vizuális jelrendszerek értelmezéséről, a tárgyformálás és eszközkészítés, környezetalakítás törvényszerűségeiről és különösségeiről. Mondandója mindvégig jól válogatott műalkotások reprodukciójával és műtárgyfotókkal kísérve hiteles és élvezetes. Használhatóságát kislexikon, az egyes fejezeteknél célzatosan válogatott ajánlott irodalom, illetve a könyv végén általános ajánlott irodalom növeli.A tankönyv mára már természetesen beépült az iskolai tanulmányokat támogató alapvető taneszközök közé, az általánosan elvárható művelődési anyag részévé vált, s mindez az elmúlt években már érezhető is volt az érettségizett fiatal felnőttek műveltségében.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények