Az Európai Uniós tagság és az eurózóna bővítése Horvátország és Magyarország esetében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Habár az európai uniós tagság és az eurozóna kérdése Horvátország és Magyarország esetében eltérő módon valósul meg, mégis összehasonlíthatóak és egymással párhuzamba állíthatóak ezek a folyamatok. Mindkét ország évek hosszú munkájának köszönhetően vált az Európai Unió részévé, amely tagság a magyar állampolgárok életét húsz éve, míg a horvát lakosok mindennapjait tíz éve határozza meg. Szerettem volna a két ország gazdasági helyzetét, fejlődési irányait és kihívásait is megjeleníteni, illetve érdemesnek tartottam az eurozónához való csatlakozás potenciális gazdasági előnyeit is összehasonlítani, továbbá elemeztem az eurozóna mellett, illetve ellen szóló érveket. Munkám során igyekeztem a különbségek és hasonlóságok elemzésével jobban megérteni mindkét ország helyzetét, és az eurozóna bővítési folyamatát, amelyen az egyik ország épp, hogy túl van, a másik pedig hezitál, hogy rálépjen-e egyáltalán a rajtmezőre.

Leírás
Kulcsszavak
Európai Unió, Horvátország, Magyarország, euró, euroizáció
Forrás