A Hajdúböszörményi Béke Mezőgazdasági Kft. Szakosított Sertéstelepének gazdasági értékelése és a teleprekonstrukció várható következményeinek bemutatása

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban a Hajdúböszörményi Béke Mezőgazdasági Kft. Szakosított Sertéstelepének naturális, -és gazdasági mutatóit ismertetem, amely a jelenlegi termelési színvonal és a telepkorszerűsítés gazdasági tényezőit mutatom be. A "Béke" adatain kívül, szemléltetem a magyar mezőgazdaság, -és sertéstenyésztés helyzetét, amelyet az Európai Uniós adatokkal hasonlítok össze.

Leírás
Kulcsszavak
sertés, sertéságazat, Béke Mezőgazdasági Kft., Hajdúböszörmény, gazdaság
Forrás