Mezőtúr Város Önkormányzata és Karcag Város Önkormányzatának gazdasági szempontok szerinti összehasonlítása 2018 - 2022 évekre vonatkozóan

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Mezőtúr Város Önkormányzata és Karcag Város Önkormányzatának gazdálkodásának összehasonlítása 2018 – 2022 évek között a szakdolgozatom témája. A célkitűzésem az volt, hogy rávilágítsak az okokra és körülményekre, amelyek befolyásolják a gazdálkodásukat. Bemutattam azokat a tényezőket, amelyek az önkormányzatok fejlődését elősegítették, valamint feltártam a vagyoni helyzetükben lévő különbségeket. Elemeztem a bevételek és kiadások alakulását. A költségvetési bevételeken belül külön kitértem a közhatalmi bevételek és az önkormányzat saját bevételeinek az alakulására. Kifejtettem, hogy a COVID-19 járvány megjelenésével kapcsolatban hozott intézkedések és az infláció növekedése, milyen többletköltséggel járt az elemzett önkormányzatnak.

Leírás
Kulcsszavak
költségvetés, önkormányzat, gazdálkodás
Forrás