9789632540320

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Serena egy gazdag kopt családból származó kairói úrilány, akit Mark, az Egyiptomban állomásozó brit még gyermekkorukban megment a megbecstelenítéstôl és a biztos haláltól. Miközben felcseperednek, egymásba szeretnek, de a sors külön útra kényszeríti ôket.Hiába keresik máshol a boldogságot, sem a háború, sem az alkalmi fellángolások, sem a királyok haragja nem tudja szétszakítani ôket…NOËL BARBER a romantikus történelmi regények fejedelme. Elsô magyarul is megjelenô bestsellere fordulatos és lélekemelô történet. Egy, a szerelméért és a szabadságáért az ôsi hagyományokkal is szembeszegülôfüggetlen, fiatal egyiptomi nô sorsát tárja elénk. A családi viszályok és legyôzhetetlen szenvedélyek háttereként az egyiptomi elit fényûzése – a királyi udvar körül lebzselô talpnyalókkal és korrupt diplomatákkal– és a Nílus deltavidékének lakói, a fellahok egzotikus világa tárul elénk. Igazi mestermû, amely a forrongó világban is legyôzhetetlen szerelmet, illetve Kelet és Nyugat kibékíthetetlenségét idézi meg láttató erôvel.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények