SiPM tesztelő vezérlő szoftverének fejlesztése

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom fő témája a félvezető technológiával gyártott szilícium alapú fotonszámlálók(SiPM-ek), ezeknek az eszközöknek a teszteléséről végeztem alapos kutatást. Dolgozatomban betekintést nyújtok a tesztelési módszerekbe és az általuk végzett teszteredmények kiértékelésébe. Ismertetem a tesztek során használt műszereket, azok fontos paramétereit. Továbbá rámutatok a SiPM-ek szerepére az orvosi képalkotásban.

Leírás
Kulcsszavak
Szilícium alapú fotonszámláló, SiPM
Forrás