Nabucodonosor Babilon és Assyria királya

Dátum
1874
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Szinház. Szombaton, 1874. márczius 28-kán adatik.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények