Bököny Község Önkormányzati gazdálkodásának elemzése (2017-2019)

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatomban a helyi önkormányzatok gazdálkodását, feladatait, működését elemeztem. Az elemzés az általam választott önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetét mutatja be 2017 és 2019 közötti időszakra vonatkozóan. Szakdolgozatomban ismertetem az államháztartás és az önkormányzati rendszer jellemzőit. Bemutattam az államháztartás fogalmát, alapelveit, felépítését, funkcióit és feladatait. Majd az önkormányzati vagyont, feladat- és hatásköreit. A célom az volt, hogy feltárjam azokat a tényezőket, amelyek befolyásolták Bököny Község önkormányzatának gazdálkodását. A pénzügyi helyzet elemzéséhez különböző mutatószámokat használtam.

Leírás
Kulcsszavak
államháztartás, önkormányzat, költségvetési szerv
Forrás