9639350273

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A nagy forrásbázisra épülő munka a dualista Magyarország háborús belpolitikájának egyik legbonyolultabb problémáját, a választójog kérdését tárja fel. Az első világháború történetével foglalkozó szakirodalom többsége ugyan foglalkozik a választójog ügyével, de a probléma részletes feltárására és elemzésére eddig még nem került sor. A szerző, a téma teljes körű vizsgálata során a levéltári források felhasználása mellett a Képviselőházi Naplóra, a választójoggal kapcsolatos tervezetekre, a politikai vezetők levelezéseire, a pártok különféle dokumentumaira, a sokrétű sajtóra, valamint a választójogi törvénytervezetet tárgyaló parlamenti bizottság jegyzőkönyveire támaszkodott. A könyv nyomon követi a törvényjavaslatról és magáról a választójogról kirobbant parázs vitákat, és egyben árnyalt, korhű képet ad a korszak politikai közgondolkodásáról, a meghatározó politikai erővonalakról, a konzervatív erők értetlenségéről és megalapozatlan félelméről a demokratikus jogok kiterjesztésére vonatkozóan, amely csak tovább fokozta a korszak elmélyülő társadalmi válságát.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények