963194705X

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A Magyar nyelv �s kommunik�ci� c�m� tank�nyvcsal�d tagjai - melyek a 11-18 �ves di�koknak k�sz�lnek - a kor�bbi anyanyelvi tank�nyvek nemes hagyom�nyait meg�rz�, korszer� szeml�let�, �j tank�nyvek. A nyelvi ismeretanyag minden �vfolyamon kommunik�ci�s t�mak�r�kkel b�v�l. A gyakorlatokban �rv�nyes�l a nyelvhaszn�lat-k�zpont�s�g �s a sz�vegszeml�let. A tank�nyvek r�szletes helyes�r�si �s nyelvhelyess�gi tudnival�kat tan�tanak. Az elm�leti leck�k �s a munkaf�zeti gyakorlatok bevezetnek a k�l�nf�le sz�vegt�pusok megismer�s�be �s szerkeszt�s�be. Az �n�ll� tanul�st �sszefoglal�sok, ellen�rz� k�rd�ssorok �s felelettervek seg�tik. A v�ltozatos forr�s� szeml�ltet� sz�vegek, a sz�nes rajzok, �br�k is azt a c�lt szolg�lj�k, hogy a di�kok sz�vesen �s min�l hat�konyabban tanuljanak ezekb�l a tank�nyvekb�l. A tank�nyvcsomag 2-2 �vfolyamonk�nt tank�nyvet, tan�ri k�zik�nyvet, tan�ri feladatgy�jtem�nyt �s �vfolyamonk�nt munkaf�zetet, feladatlapokat k�n�l.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények