Hangverseny

Fájlok
Dátum
1918
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata
Absztrakt
Leírás
Debreczen Város Csokonai Szinháza. Debreczen, 1918.évi február hó 9 -én szombaton A Debreczeni Városi Dalegylet a helybeli Vörös-kereszt egyesület, a hadiárvák és hadirokkantak javára jótékonyczélú hangversenyt rendez.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények