9630076454

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A könyv a hazai egyetemek és fiiskolák épületszerkezettani tanszékeinek üveg és energia témában meghirdetett tárgyai oktatását kívánja segíteni. Ismeretanyagában Gábor László: Épületszerkezettan IV. kötetére támaszkodik. A szerkezeteket az egyszer# ablakokból, szokványos üvegfalakból kiindulóan tárgyalja. Az újszer#, komplex szerkezeteket - mint a kéthéjú üvegfalakat - a már megismert elemekre - pontmegfogású üvegfalak, függönyfalak - hivatkozva, azokból felépítve ismerteti. #gy jut el az üvegezett terekhez, ahol a már megismert szerkezetek szakszer# alkalmazásának törvényszer#ségeit foglalja össze.Az ismeretanyag lényegét közli ábrákat rövidre fogott szöveg magyarázza.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények