Distribution of Calamagrostis stricta (Timm) Koeler in the Southern Nyírség (E Hungary)

Fájlok
Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem
Absztrakt
Leírás
This study presents the current distribution of narrow small-reed (Calamagrostis stricta (Timm) Koeler) in the southern part of Nyírség (E Hungary). Beyond the efforts to confirm previously known occurrences, a high number of potential habitats were surveyed. Field work was carried out from late autumn to early spring taking advantage of the better perceptibility of dry foliage. The species was detected in 43 localities inside the boundary of 15 settlements, which considerably exceeded our expectations. Although most of the populations were quite small, in some cases their extent reached over 1000 m².  Populations around the settlements of Penészlek, Fülöp and Nyírábrány were the most frequent and the largest in size. The endangered status of the species is caused by the insufficient water supply of suitable habitats in the region. Besides habitat change, desiccation can also amplify the effect of anthropogenic disturbances (e.g. ploughing, fishpond development), which poses a further threat to populations.
A közlemény a lápi nádtippan elterjedésének feltérképezésében a Dél-Nyírség területén az utóbbi évek során elért eredményeket mutatja be. A korábbról ismert előfordulási helyek ellenőrzé­sén túl számos potenciális élőhely átvizsgálására is sor került. A felmérések nagyobb részben késő ősz­től kora tavaszig történtek, kihasználva a faj száraz levélzetének könnyebb észlelhetőségét. Össze­sen 15 település határában, 19 flóratérképezési négyzetben, 43 lelőhelyen sikerült kimutatni a lápi nádtip­pan előfordulását a vizsgált területen. A vártnál jóval több lelőhelyen került elő, azonban a régi adatok egy részét nem sikerült megerősíteni. Az állományok túlnyomó része igen kicsi, bár néhány esetben az 1000 m²-t elérő összefüggő gyepjei is előkerültek. A termőhelyek legnagyobb sűrűségét, s egyben a legnagyobb kiterjedésű állományokat Penészlek, Fülöp és Nyírábrány határában találjuk. A tapasztalt élőhelyi viszonyok az irodalmi adatoknak megfelelően alakultak. Az eredmények alapján a faj veszé­lyeztetett helyzetét leginkább a vízviszonyok megváltozása okozza. Legalább részben ez eredmé­nyezte, hogy a korábban leírt előfordulások egy részét nem sikerült megerősíteni. A szárazság az élőhe­lyek át­alakulását okozza, és az antropogén zavarásoknak is utat nyithat.
Kulcsszavak
chorology, East Hungary, endangered plant species, habitat desiccation, small-reed, elterjedés, élőhely kiszáradás, Kelet-Magyarország, nádtippan, veszélyeztetett növényfaj
Forrás
Gyűjtemények