A 32Mg atommag szerkezetének vizsgálata 1p kilökéses reakcióban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A 32Mg atommag szerkezetét vizsgáltam radioaktív nyalábon végzett kísérletben 1 proton kilökéses reakcióban kapott adatokat elemezve. Számos új átmenetet rendeltem a vizsgált atommaghoz. Meghatároztam az észlelt gamma-sugárzások energiáit, relatív intenzitásait és koincidencia kapcsolatait, majd ezek alapján felépítettem a vizsgált atommag gerjesztett állapotainak az adott kísérletben előálló rendszerét. A nívósémában több új, az első 2+ és 4+ állapotokra bomló gerjesztett állapotot, valamint egy, az izomer állapothoz kapcsolódó nívót azonosítottam. A gerjesztett állapotok bomlási populálódási arányait és bomlási tulajdonságait felhasználva javaslatot tettem a lehetséges szerkezetükre.

Leírás
Kulcsszavak
32Mg, magfizika, gamma spektroszkópia
Forrás