Roma tanulók a nádudvari iskolában

Dátum
2014-04-08T06:53:22Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban a nádudvari Kövy Sándor Általános Iskolában tanuló halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat elemzem. Vizsgáltam a HHH felső tagozatos gyermekek egészségmagatartását, tanulmányi eredményüket és továbbtanulási hajlandóságukat. Összehasonlítottam a tanodában járó és nem tanodában járó roma gyerekek egészségmagatartását, továbbtanulási hajlandóságukat. Az összes felső tagozatos (5-8. osztályos) halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekkel (105 fő) töltetettem ki egy HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) alapján általam szerkesztett kérdőívet, amely a gyerekek továbbtanulási szándékáról és egészségmagatartásáról ad bizonyosságot. Vizsgálataimat SPSS 15. statisztikai programcsomag segítségével készítettem el.

Vizsgálataim során, fény derült arra, hogy jó célt szolgáltak a tanodai programok. A tanodába járó roma gyerekek nem ismételtek évet, motiváltabbak a továbbtanulásban, jobb az egészségmagatartásuk azokkal szemben, akik nem jártak a tanodába. Hasznosnak ítéltem meg a tanodai programot, mivel sokkal jobb a teljesítményük és a továbbtanulási hajlandóságuk a tanodában járó roma gyerekeknek, a nem tanodás roma társaikkal szemben.

Leírás
Kulcsszavak
integráció, roma, szegregáció, HBSC
Forrás