Az Európai Unió által támogatott településfejlesztés Hajdúböszörményben

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban a Hajdúböszörmény végrehajtott Európai Uniós pályázatok megítélését vizsgáltam a lakosság körében. Szakirodalmi áttekintés keretében feltártam a terület- és településfejlesztés fogalmi rendszerét, majd bemutatom az Európai Unió kohéziós politikáját támogató források kialakulását. Majd a Magyarországi településfejlesztő dokumentumok közül is megemlítek néhányat. Ez követően ismertetem Hajdúböszörmény ökológiai, társadalmi és gazdasági helyzetét. Dolgozatom fő célkitűzése egy kérdőíves felmérés volt. A kérdőív értékelés során azt vizsgáltam, hogy a beruházások megítélése és a szociodemográfiai információk között van-e összefüggés.

Leírás
Kulcsszavak
vidékfejlesztés, településfejlesztés, Európai Unió, Hajdúböszörmény
Forrás