Ninette

Dátum
1897
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Városi Szinház. Csütörtökön, 1897.évi márczius hó 25-én. Másodszor.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények