963925228x

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Felipe Fernández-Armesto neve már ismerős a hazai olvasóközönség számára. Ebben a könyvben is az angol esszéírás legjobb hagyományainak megfelelően könnyed, mégis biztos kézzel vezeti az olvasót égtájakon és történelmi korokon át. Felvillant egy-egy tárgyat, épületet vagy műalkotást, majd egyedi kiindulópontjából vázolja a tárgyat létrehozó kultúrát, vallást vagy korszakot. Szokatlan megvilágításba helyez hiteket, művelődéstörténeti irányzatokat, meghökkent, vitára indít és gondolkodásra késztet . Az eredeti monumentális könyvet a magyar kiadásban három kötetre bontotta a kiadó. Ezek A középkor története, Az újkor története, valamint A jelenkor története.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények