A controlling vizsgálata a mikro-, kis- és közepes vállalkozásoknál kérdőíves felmérés alapján.

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A diplomamunkám a kis- és közepes vállalkozások controlling összefüggéseit, lehetőségeit vizsgálja, azáltal, hogy a vállalati méret mennyiben befolyásolja a controllingot és a tervezés alkalmazását. Empirikus kutatást végeztem vállalatvezetők megkérdezésével. A kérdőív a KKV vezetők véleményét tárta fel az üzleti tervezésről, a controllingról és a pénzügyi tervezésről. Gyorsuló világunkban, ahol a környezeti változások gyakoriak és a szűk keresztmetszet az idő, fontos a kis- és közepes vállalatok számára a gyors döntéshozatal, melyhez nagyban hozzájárul a controlling. A controlling tevékenység bevezetése és működtetése óriási jelentőséggel bír a mikro-, kis- és középvállalatok életében, hiszen elősegíti a megfelelő vezetői döntéshozatalt, a vállalatok eredményes és gazdaságos működését, ezáltal növelve a versenyképességet.Magyarországon a kis- és középvállalatok nagy jelentőséggel bírnak. Fontos, hogy ezek a vállalatok fejlődjenek, fennmaradjanak és növekedjenek, hiszen kiemelt jelentőséggel bírnak a hazai piacra, a foglalkoztatottakra és a GDP-re nézve, ezért úgy gondolom, hogy érdemes részletesebben is megvizsgálni a kis- és középvállalatokat. Fontos lenne felismernie a kis- és középvállalatoknak azt, hogy egy bizonyos méretnagyság fölött elengedhetetlen a controlling alkalmazása ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjanak a környezet gyors változásaihoz.

Leírás
Kulcsszavak
controlling, KKV, Balanced Scorecard
Forrás