9639224022

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Tankönyvünk elsősorban a szakképző iskolák 9-10. osztálya számára készült. Felépítése és tartalma alkalmas arra, hogy a különböző iskolákból érkező tanulók felkészülhessenek az alapvizsgára. A tananyag felöleli (és meghaladja) a NAT minimumot, így lehetőség nyílik mind az ismétlésre, mind az általános iskolában tanultak fejlesztésére, bővítésére és elmélyítésére. A tankönyvhöz tartozó irodalmi szemelvények a Sipos Sándor - Krómer Erika - Stuhán Veronika: Irodalmi szöveggyűjtemény című kiadványban (raktári szám PD 001) találhatóak. Természetesen mind a tankönyv, mind a szöveggyűjtemény több anyagot tartalmaz, mint amennyit a tanítási órákon fel lehet dolgozni. Ennek alapján a tanárnak lehetősége van válogatni, a diákoknak pedig lehetőségük lesz kiegészíteni az iskolában tanultakat. Kötetünkben az irodalom fejlődésének fő vonalát követjük nyomon, a hangsúlyt a magyar irodalomra helyezve. Ez természetesen nem értékítéletet jelent, csupán a nemzeti, az anyanyelvi kultúra fontosságát kívánjuk vele érzékeltetni. Ugyanakkor kitérünk a világirodalom legjelentősebb alkotásaira. Kiegészítő anyagként szerepelnek a könyvben a társművészetek is (képzőművészetek, építészet, zene). Ezen ismeretek többségét a tanulók egyéb tanítási órákon (rajz, ének-zene stb.) szerezhetik meg, az irodalom anyagban csak emlékeztető jellegük van, a művészetek összefonódására, egységére hívja fel a figyelmet, s egyben szélesebb, komplexebb, összetettebb tudást közvetít. Kötetünkben az irodalom fejlődésének fő vonalát követjük nyomon, a hangsúlyt a magyar irodalomra helyezve. Ez természetesen nem értékítéletet jelent, csupán a nemzeti, az anyanyelvi kultúra fontosságát kívánjuk vele érzékeltetni. Ugyanakkor kitérünk a világirodalom legjelentősebb alkotásaira. Kiegészítő anyagként szerepelnek a könyvben a társművészetek is (képzőművészetek, építészet, zene). Ezen ismeretek többségét a tanulók egyéb tanítási órákon (rajz, ének-zene stb.) szerezhetik meg, az irodalom anyagban csak emlékeztető jellegük van, a művészetek összefonódására, egységére hívja fel a figyelmet, s egyben szélesebb, komplexebb, összetettebb tudást közvetít.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények