9636573573

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az Időutazás nyolcadik osztályos tankönyv élményszerűen mutatja be a történelmi eseményeket az első világháború végétől napjainkig. A törzsanyag kiegészül az "Életmódtörténet", valamint az "Állampolgári ismeretek" című fejezetekkel. A megerősítést, érdeklődés felkeltését, az önálló kutatás ösztönzését és a differenciálás lehetőségét az "Érdekes, olvasd el!" részek hordozzák magukban. Újdonságként jelennek meg ebben a kötetben a leckéket szervesen kiegészítő "Portré" elnevezésű részek, amelyekben a korszak kiemelkedő személyiségeinek rövid életrajza található, kortársak, családtagok emlékezéseivel kiegészítve. A leckékhez filmajánlók is tartoznak, melyekben olyan filmeket válogattunk össze, melyek hű képet adnak a korról és korízlésről. A "Gondolkodjunk együtt!" rész az anyaghoz kapcsolódó kérdéseket tartalmazza, célja a tanár-diák kooperáció elősegítése. A tankönyv végén függelék található, mely az évszámok, a fontos történelmi személyiségek, a lényeges fogalmak magyarázatát tartalmazza.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények