Hunya község fejlesztési lehetőségei az ökológiai, gazdasági és társadalmi adottságok tükrében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom elején azt a célt tűztem ki, hogy jelöljem ki Hunya község fejlesztési lehetőségeit a gazdasági, társadalmi és ökológiai adottságok tükrében. A primer és szekunder adatok elemzése közben megállapíthattam, hogy a község más falvakhoz képest jó anyagi helyzetben van, valamint rendezett környezetben található megfelelő infrastrukturális ellátottsággal. A kitűnő termőföldnek köszönhetően jól működő mezőgazdasági termelés folyik az itteni vállalkozások és családi gazdaságok által. A csendes, nyugodt környezet okán Hunyát sokan a "béke és nyugalom szigetének" nevezik. Természetesen a problémákat is számba vettem: a legnagyobb probléma az elvándorlás és az elöregedés. Ez annak tudható be, hogy kevés a helybeni munkalehetőség, a ritka tömegközlekedés miatt nehezen lehet eljutni a környező nagyobb településekre. Ezen problémák alapján konkrét megoldási javaslatot dolgoztam ki.

Leírás
Kulcsszavak
vidékfejlesztés, Hunya
Forrás