Vállalkozás alapítása, létrehozása

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatom írását, a gyakorlati helyem bemutatásával kezdtem. A folytatásban, a vállalkozás alapítása során felmerülő kérdésekre, és megoldandó feladatokra kerestem a választ. A téma kidolgozása során minden felmerülő kérdésre megpróbáltam választ találni, hipotéziseimet és az adott válaszaimat pedig érvekkel alátámasztani. Olyan kérdéseket taglaltam, mint például, a vállalkozás jogi formái, választható adónemek, finanszírozási formák. Az üzleti terv részleteire és fontosságára is kitértem. Végül az elméleti tudást egy saját vállalkozási ötlet kifejtésével ültettem át a gyakorlatba.

Leírás
Kulcsszavak
vállalkozás alapítás, adónemek, jogi formák
Forrás