A segítők szerepe az idős ellátottak életében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatom első részében a szegénygondozás megjelenését és fejlődését világítottam meg a különböző történelmi korszakokban, a XIII. századtól napjainkig Nyugat Európában és Magyarországon. Magyarországon a XX. század közepétől jelenik meg az igény az intézményesített idős gondozásra, mivel egyre jobban növekszik az idősek száma a társadalmon belül. Bemutattam a Balkányban működő ellátó rendszert, melyben a kutatásomat végeztem.

Leírás
Kulcsszavak
házi segítségnyújtás, idősek
Forrás