Gasparone

Dátum
1885
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Szinház. Péntek, 1885. évi febrzár hó 13-kán.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények