Liliom Klári

Dátum
1900
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debrecen Városi Szinház. Vasárnap, 1900. év márczius hó 4-én. Ma két előadás.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények