9639303917

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

E könyvvel az Orwell-életmű immár a hazai olvasók számára is csaknem teljesen hozzáférhető. A lelkész lánya 1935-ben Orwell első, hazájában publikált könyveként jelent meg, s bár utánkiadását kevéssel halála előtt maga a szerző tagadta meg, vagy fél tucat angol nyelvű utánnyomás és ez a kiadás is példázza: hiába. Ez a könyv egy hitvesztés regénye. Orwell egy szolid vidéki paplány kálváriáján keresztül próbálja ábrázolni saját nemzedékének mélységes csalódását egy alapjaiban megrendültnek érzett világrendben, melyet jószerével csak a talmi tekintély, a gyáva megszokás és képmutatás tart egyben. A leleplező szenvedély ugyanakkor lépten-nyomon szét is robbantja a lelkész lányának sorspéldázatát, s elénk tárja, milyen elemi megrendülést hagyott az első világháború hátra, milliók hitét ásva alá majd' minden "békebeli eszményben", így a keresztény egyházak megtartó erejében, intézményes tradíciójában is. Egy hitvesztés regénye A lelkész lánya, ám kissé tágabb értelemben a lázas hitkeresés dokumentuma s egy új hit megtalálásának tétova előjele is egyben. Azé a fordulaté, amely Orwell pályáján alig egy év múlva következik be a saját bőrén megtapasztalt észak-angliai bányásznyomor és a spanyol polgárháború hősies küzdelmének hatására, s melynek máig eleven, hiteles tanúságtételei: a Wigani móló és a Hódolat Katalóniának. Egy hitvesztés regénye A lelkész lánya, ám kissé tágabb értelemben a lázas hitkeresés dokumentuma s egy új hit megtalálásának tétova előjele is egyben. Azé a fordulaté, amely Orwell pályáján alig egy év múlva következik be a saját bőrén megtapasztalt észak-angliai bányásznyomor és a spanyol polgárháború hősies küzdelmének hatására, s melynek máig eleven, hiteles tanúságtételei: a Wigani móló és a Hódolat Katalóniának.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények