9639418188

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A kötetben többek között az alábbi Berzsenyi költemények találhatók: Az esthajnalhoz, Vígasztalás, A szerelemhez, Lollihoz, Az est, Nelli, Glycere, Fannim emléke, Szerelem, A reggel, A múzsához, Lilihez, Téti Takács Józsefhez, A melancholia, A halál, A tizennyolcadik század, Mulandóság, Horváth Ádámhoz, Féltés, Az én kegyesem, Chloe, Egy leánykához, Bacchushoz, Magányosság, Búcsúzás, Keszthely, A megelégedés, Fohászkodás, Görög Demeterhez, Az élet dele, A közelítő tél, Barátimhoz, A magyarokhoz, Hol vagy te, Széphalom?, Életfilozófia, A táncok, Emmihez, A pesti magyar társasághoz; A német és a magyar ízlés; Poéta; Schiller, A kritika; Új Görögország, Anglia, Gróf Majláth Jánoshoz.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények