9631629430

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szerző:Czeglédy István,Czeglédy Istvánné,Hajdu Sándor,Novák Lászlóné,Sümegi Lászlóné,Szalontai Tibor,Zankó IstvánnéAz átdolgozott felső tagozatos tankönyvek egyrészt figyelembe veszik a különböző alsó tagozatos tankönyvekből tanuló osztályok eltérő színvonalát, az alsó tagozatos tananyag-redukciót, másrészt a kerettanterv által előírt új témaköröket. Az átdolgozás során a szerzők aktualizálták a szöveges feladatok adatait is.Az átdolgozott könyvek két (A és B) változatban, kétszínnyomással jelennek meg. Az alapszintű tankönyvből (A változat) kimaradtak azok a fejezetek, amelyeket nem tartalmaz a kerettanterv.A bővített tankönyv (B változat) tartalmaz minden olyan anyagrészt, amely a korábbi tankönyvben is megtalálható volt, és amelyet ezen az évfolyamon a fejlett országokban tanítanak. A szomszédos évfolyamok bővített tankönyvi változatai sok "átfedést" tartalmaznak. Ezzel kívánják elérni a szerzők, hogy a pedagógusok rugalmasan alkalmazkodhassanak a helyi tanterv előírásaihoz, illetve hogy a bővített tankönyv nagymértékben független legyen az esetleges tantervi változtatásoktól. A bővített tankönyv használata lehetőséget ad a differenciálásra, zökkenőmentessé teheti az iskolaváltást, valamint a tanulók versenyképességét a nyolc, illetve hatosztályos gimnáziumokba járó társaikkal szemben. Az új 8. osztályos tankönyv bővített változata alkalmas a tananyag jobb elmélyítésére, a középiskolára való felkészülésre. Feladataiban több lehetőséget nyújt az induktív gondolkodás fejlesztésére, a bizonyítási eljárások megismerésére és gyakorlására, a középiskolai matematika megértéséhez szükséges szaknyelv elsajátítására.A feladatok különböző mélységben teszik lehetővé a tananyag feldolgozását, biztosítva a tanulócsoport képességeihez való rugalmas alkalmazkodást. A különböző szintű feladatok közötti tájékozódást segíti a már megszokott tipográfiai megoldás.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények