9638603887

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
“Horkay Hörcher egy nemzedékkel fiatalabb nálam. […] egyszerre érzem, mennyire közel áll egymáshoz ízlésünk s azt is, ami már szükségképpen eltér a felfogásunkban. Mindkettőnk esetében meghatározó élmény volt, hogy tanultunk angol egyetemen – ő Oxfordban, én Cambridge-ben. Őt is erősen foglalkoztatja Esti Kornél s Ottlik munkássága, de egészen másként közeledik hozzájuk. Hű maradt a józan ész és a gyakorlatiasság angolszász hagyományához, nem hatott rá a strukturalizmus és a zárt, magában értelmezhető műalkotás eszménye, sőt alighanem a hermeneutika öröksége sem. Nem látta értelmét, hogy alkotó s mű távolságát hangsúlyozza, nem vonzódott a tiszta irodalom gondolatához […] Kosztolányi hősének szemlélete itt közelebb kerül Babits értékrendjéhez.”
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények