Nők ismerete a méhnyakrákkal kapcsolatban és rákszűrési szokásaik felmérése

Dátum
2014-04-15T08:03:56Z
Szerzők
Ilyés, Mariann
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom első része egy részletes elméleti áttekintést tartalmaz a méhnyakrákról.Ebben a részben bemutatom a betegségnek a tüneteit, terjedését, megelőzését és kezelését. Ezen kívül részletesen ismertetni kívánom a prevenciós lehetőségeit a méhnyakráknak. A második részében az általam végzett kutatómunkám eredményeit szeretném ismertet-ni. A kérdőívem segítségével megvizsgáltam a nők ismeretét a cervixcarcinomáról , valamint szűrővizsgálaton való részvételi szokásaikat elemzem. Az általam összeállított kérdőívet vettem alapul a saját magam által felállított hipotézisek vizsgálatára, elfogadásra vagy elutasítására.
Leírás
Kulcsszavak
méhnyakrák, szűrővizsgálat
Forrás