9637340033

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A média lehetséges befolyásoló hatásaira vonatkozóan számos, eltérő megközelítésű magyarázat született, amelyek a befolyás társadalmi következményeit pozitív és negatív módon egyaránt értékelik. Kétségtelen, hogy a média funkciója nem merül ki a valóság semleges és objektív megjelenítésében. A média szükségképpen szelektál a valóság bemutatásakor, de a bemutatás eszközei, módozatai között is, és e szelekció mindig valamilyen eltérést eredményez a valóság és annak médiaábrázolása között.A lexikon szándéka, hogy tömör, de átfogó bemutatást adjon azokról a módszerekről, technikákról, fogásokról, percepciós modellekről, illetve elméleti konstrukciókról, amelyek a média napi gyakorlatában meghatározó szerepet játszanak.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények