A hazai FDI-áramlás vizsgálata - fókuszban Debrecen és régiója

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Diplomamunkámban a debreceni FDI-áramlások gazdasági és társadalmi hatásait vizsgáltam, különös tekintettel a város ipari parkjaira és a jelentős nemzetközi befektetésekre. Elemzésem során áttekintettem a globális és regionális FDI trendeket, bemutatva Debrecen helyzetét az európai és világgazdasági kontextusban. Kutatási módszereim közé tartozott a szekunder adatelemzés és egy interjú készítése az EDC Debrecen Nonprofit Kft. ügyvezetőjével, aki információkat adott a helyi gazdaságpolitikai döntésekről és az FDI beáramlások hatásairól. Eredményeim kiemelik a külföldi tőke beáramlásának olyan pozitív hatásait, mint a munkahelyteremtés, technológiai fejlesztés és infrastruktúra fejlesztés. Dolgozatom további részeiben azonosítottam a kihívásokat és lehetőségeket is, amelyek Debrecen jövőbeli növekedését befolyásolhatják. Végezetül gazdaságpolitikai ajánlásokat fogalmaztam meg Debrecen jövőbeli FDI-vonzó stratégiáinak kialakítására, amelyek célja a fenntartható fejlődés biztosítása a helyi közösség számára.

Leírás
Kulcsszavak
FDI, zöldmezős beruzázás, globalizáció, külföldi működőtőke
Forrás