9638620358

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

"(...) A kötet négy nagyobb részre tagolódik. A bevezető részt, amely inkább általános jellegű ismereteket tartalmaz, a beszéd rendellenességeinek rövid, tömör leírása követi. Az ez után olvasható beszédtechnikai összeállítást ne tekintsük gépiesen végrehajtott gyakorlattárnak. Legyen az is a funkciója, hogy annak, aki célul tűzi ki maga elé beszédének pallérozását, vagy mások beszédét igyekszik csiszolni, megmutassa a beszédgyakorlatok sokszínű változatát. A feladatokat tekintsük inkább mintáknak, amelyekből a beszédet hivatásszerűen használó önállóan is összeállíthat gyakorlatsorokat az önnönmagán esetleg tapasztalt helytelen ejtésmódok javításakor. E részt szemelvények követik, melyeket abból a szempontból válogattunk össze a magyar irodalom klasszikus alkotásaiból, hogy a tanulmányozáshoz kedvet érző olvasó bő választékot találjon főként a mondatfonetikai eszközök gyakorlásához." (Subosits István)

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények