APN szerepe a szeptikus beteg prehospitális észlelése és ellátása során

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Kutatómunkámban választ keresek a Sürgősségi Osztályra érkező szeptikus státuszú beteg útjának szervezése APN által végzett TRIAGE esetén hogyan alakul? A 2016-ban bevezetett SEPTIKUS 6 protokoll csökkentette a betegek mortalitását? Prehospitalis körülmények között az anamnézis és vizsgálat alapján a betegek szeptikus statusa már a helyszínen is felismerhető. A beteg út hospitalis SBAR szerinti menedzselése, megnevezve -,,szeptikus beteggel érkezik az OMSZ kórházukba”, befolyásolja-e a beteg további elhelyezését? Az Országos Mentőszolgálatnál az utóbbi években informatikai és technikai fejlődés tapasztalható. SAMSUNG LabGeo IB10 immunkémiai analizátor, a Hajdúböszörményi Mentő Alapítvány által beszerzett készülékek. OMSZ ÉAR-ban lehetőségünk adódott így prokalcitonin méréseket végeznünk. Az diagnosztikus lehetőség, érdeklődésem középpontjába került. Az így kapott eredmények hogyan segítették a betegek túlélései esélyeit? Vizsgált és mért időszakom:2018-2020 évek. A prehospitalisan végzett prokalcitonin mérés , és/vagy a fogadó Intézetben végzett astrup vizsgálat laktát szintje segít a beteg diferenciáldiagnosis felállítása utáni betegelhelyezésben. Véleményem szerint az emelt kompetencia szintű ellátók által észlelt szeptikus betegek, prehospitalisan mind hospitalisan, nagyobb számban kerülnek az észleléstől számított 1 órán belül Intenzív Osztályra mint az egyéb ellátók esetén. Beteg ellátási szakmai ajánlások összehasonlítása a szeptikus beteg, szeptikus sokk prehospitalis és intézeteken belül ellátásakor kutatás eredményei remélhetőleg választ adnak a bennem felmerülő kérdésekre!

Leírás
Kulcsszavak
szepszis, prehospitális, ellátás
Forrás