9639490024

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Pannóniáról lesz itt szó, de nem a római provinciáról, a történelem "Pannonica Romana"-járól. Létezik egy életföldrajzi Pannónia is: a Pannóniai Régió, amelyről ma már a "művelt" Nyugat is tud, és amelynek gazdag természti öröksége szintén valamiféle "pannonische Mischung" - valamennyiünk közös kincse, azoké, akik együtt élünk itt, a Kárpát-medencében. Ha elfogadjuk alapigazságként, hogy minden faj létrejötte és kipusztulása egyedi, visszafordíthatatlan esemény az élet történetében - akkor nem túlzás szeményekként beszélni róluk, az állatokról és növényekről. Ők élnek Pannóniában, és ennek az eszmei értéknek a gondozása, megóvása közös feladatunk. Róluk szól a könyv: Ők élnek Pannóniában.

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények