9634250246

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Ebben az Északnyugat-Európa ősi kelta népeit alapos kutatásnak alávető munkájában John Grigsby feltárja, hogy a középkori történet mögött egy emberáldozati kultusz halvány emléke húzódik, amely a pogány kelta vallás gerincét képezi. Egészen Stonehenge koráig visszamenőleg feltárva ezen rítusok kulcselemeit Grigsby amellett érvel, hogy a harcosok egy bronzkorban gyökerező isteni drámát felelevenítve lelték halálukat. És ahogy a Grál-legendákban is csak az hozhat gyógyulást a földnek, ha a királynak feltesznek egy kérdést, megdöbbentő konklúziójában Grigsby meggyőző bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a kelta emberáldozatokat halottidéző jósrítusokban használták fel, melyek a föld újjászületését célozták...

Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények