Othello, a velencei mór

Dátum
1884
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Szinház. Péntek, 1884. évi márczius hó 14-kén, - E. Kovács Gyula - a kolozsvári nemzeti szinház első tragikus szinmüvésze - első vendégjátéka - Shakespeare tragoediája.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények