Részvényopciók aktuális adatokkal

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozatomban összefoglalom az opció témakörében írt legjelentősebb magyar és külföldi szerzők munkáit. Az elméleti fejezeteket közérthetően tárgyalom. Célom volt a szakirodalmakban megjelent, napjainkban már nem aktuális számítási példák aktualizálása. Vizsgáltam az opciós kereskedést mind hazai, mind külföldi viszonylatban is. Az amerikai tőzsdéken folyik kereskedés opciókkal, ennek okaként a befektetők magasabb fokú termékismeretét és befektetési intelligenciáját jelöltem meg. Dolgozatom kitér még az opciós befektetésekből adódó magas kockázatokra is.

Leírás
Kulcsszavak
opció, részvényopció
Forrás