Fogászati turizmus Szolnokon

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A dolgozat témája népszerű fogászati turizmus, amely az egészségturizmus része. A dolgozatomban kitérek a Covid-19 járvány hatásaira az adott teületre vetítve. A felhasznált szakirodalmak segítségével Szolnokra levetítettem és bemutattam a fogászati turizmust. Interjúk és kérdőív segítségével kerestem választ a kutatási kérdéseimre. Összehasonlítást végeztem az árak kapcsán, a küldő országok áraival. Megoldást kerestem esetleges állami támogatás igénybevételére.

Leírás
Kulcsszavak
turizmus, fogászati turizmus, egészségturizmus, Szolnok
Forrás