9788081010071

Dátum
Szerzők
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Hannah Arendt munkásságának alapja az emberi végesség és esetlegesség következményeivel való számvetés. Nemcsak elméleti megfontolásai, hanem a totalitarizmus és a holokauszt tapasztalata is nyilvánvalóvá tették számára, hogy az ember - megalapozható külső norma, elv, transzcendens támpont nélkül - arra kényszerül, hogy saját maga számára teremtsen fogódzókat. Ezért kénytelen vállalni saját ítéletalkotása kockázatát. Ahogyan a gyöngyhalász felhozza a végtelen tenger mélyéről az értékes gyöngyöket, Arendt szerint úgy kel kiemelnünk a hagyományból mindazt, ami saját belátásunk szerint fogódzóul szolgálhat számunkra az egyébként fogódzók nélküli világban.
Leírás
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények