Magyarország és Lengyelország agrárgazdaságának összehasonlítása az EU-csatlakozás után

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom témája Magyarország és Lengyelország agrárgazdaságának összehasonlítása 2004-től napjainkig. Mindkét ország szempontjából fontos esemény volt az EU-csatlakozás, mely nagymértékben meghatározta az agrárgazdaság kilátásait, illetve a Közös Agrárpolitikán keresztül a mezőgazdaság lehetőségeit. Az elemzés során bemutatom a mezőgazdaság bruttó kibocsátását, illetve a bruttó hazai termékhez (GDP-hez) való hozzájárulását, a mezőgazdaság és élelmiszeripar nemzetgazdaságban betöltött szerepét. Kitérek az egyes nemzetgazdasági ágak (mezőgazdaság, ipar, szolgáltatások) beruházásainak alakulására, valamint a mezőgazdasági munkaerő-felhasználásra. A két legfontosabb ágazaton, a növénytermesztésen és állattenyésztésen keresztül be kívánom mutatni a két ország mezőgazdasági termelését.

Leírás
Kulcsszavak
agrárgazdaság, mezőgazdaság, nemzetgazdaság, agribusiness, Lengyelország
Forrás