Az Észak-alföldi régió és a Felvidék lakosainak szabadidő eltöltési szokásai

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Szakdolgozatom célja egy olyan összehasonlító elemzés végzése, amely magába foglalja életem két legfontosabb színterét, a Felvidéket, illetve az Észak-Alföldi régiót. Származásomra való tekintettel, szlovákiai magyarként szeretném megismertetni az ott élők érdeklődési körét, mentalitását, legjellemzőbb szabadidő eltöltési szokásait, és az ehhez szükséges lehetőségeket. Egyetemi éveim alatt betekintést nyerhettem abba, hogy mindez hogyan alakul az Észak-Alföldi régióban.

Leírás
Kulcsszavak
szabadidő, turizmus, szórakozás, Észak-Alföld, Felvidék
Forrás