A szökött katona

Dátum
1903
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Nyom. a város könyvnyomdájában
Absztrakt
Leírás
Debreczeni Városi Színház. Szerda, 1903. évi deczember hó 8-án.
Kulcsszavak
Forrás
Gyűjtemények